Site icon // a r t y t ' s b l o g : บ ล็ อ ก ข อ ง อ า ทิ ต ย์ //

Fuji โดนกดดันให้เลิกจำหน่าย Velvia 100 ในอเมริกา

Advertisements

หน่วยงาน Environmental Protection Agency (EPA) ซึ่งดูแล ปกป้องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ได้แบนฟิล์ม Fujichrome Velvia 100 ให้หยุดจำหน่ายในอเมริกา ภายใต้กฏ Toxic Substances Control Act (TSCA) เนื่องจากในฟิล์มตัวนี้มีสารเคมี Phenol, isopropylated phosphate (3:1)

โดยทาง Fuji จะต้องเลิกขายหรือจัดจำหน่ายในอเมริกา แต่ทางหน่วยงานจะไม่กดดันจนเกินไป จึงให้เวลาทาง Fuji จัดการได้ถึงวันที่ 5 กันยายนนี้

ส่วนทาง Fuji ก็แถลงต่อสื่อว่า สารเคมีตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งในชั้นฟิล์ม และเชื่อว่ามันไม่มีผลต่อสภาพแวดล้อมแน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม Fujichrome Velvia 100 จะยังคงจัดจำหน่ายทั่วโลกตามเดิม อย่างที่ Fuji เคยแถลงไว้เมื่อปี 2019 ว่าฟิล์มที่อยู่ในสายการผลิตที่เหลือนี้ จะไม่ถูกยกเลิก ขอให้ลูกค้าทุกคนมั่นใจได้


เรียบเรียง โดย SUN

ผู้สนับสนุนหลัก  Husband and Wife Shop

จำหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพฟิล์มกล้องอุปกรณ์ล้างฟิล์มสแกนฟิล์มและบริการต่างๆ

Exit mobile version