ส่องบริการเงินกู้จากแหล่งให้กู้ยืมเงินในระบบและนอกระบบพร้อมเช็คอัตราดอกเบี้ยล่าสุดกับ artyt.me

ข้อเสนอ

ธนาคาร

เงินกู้

เงินกู้คืออะไรและปัจจุบันการกู้เงินออนไลน์มีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหน

เมื่อสภาพคล่องทางการเงินขาดมืดและหยุดชะงักทำให้ใครหลายคนมีความจำเป็นที่จะต้องมองหาแหล่งเงินในการขอยืมเพื่อที่จะนำเงินก้อนเหล่านั้นมาผ่อนหนักให้กลายเป็นเบา ซึ่งแหล่งเงินที่หยิบยื่นเงินเหล่านั้นมาให้ยืมหรือให้บริการจะมาพร้อมกับรูปแบบในการคิดค่าบริการในรูปแบบของอัตราดอกเบี้ย เราเรียกกระบวนทั้งหมดนี้ว่าคือเป็นบริการ “เงินกู้” หรือ “กู้เงิน” นั่นเอง

ปัจจุบันบริการประเภทเงินกู้มีการให้บริการอย่างแพร่หลาย ซึ่งบริการเงินกู้โดยส่วนมากมักให้ความคัญในเรื่องการให้บริการที่รวดเร็วและทันกับความต้องการ บริษัทและผู้ให้บริการที่ปล่อยเงินกู้จึงมีการจัดประเภทการให้บริการไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นบริการประเภทเงินกู้ด่วนมากที่ให้ความสำคัญในเรื่องของความรวดเร็วในการอนุมัติ หรือบริการเงินกู้ด่วนรายเดือนที่ต้องมาชำระค่าอัตราดอกเบี้ยในแบบรายเดือน รวมไปถึงบริการแบบเร่งด่วนและต้องใช้เงินอย่างทันทีในชื่อว่าเงินกู้ฉุกเฉิน เป็นต้น

ซึ่งหากเรามาดูนิยามโดยภาพรวมของคำว่า “เงินกู้” อาจตีความหมายได้ว่า เงินกู้เป็นบริการประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยการกระทำร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ายซึ่งก็คือ ผู้ให้บริการปล่อยเงินกู้อาจเป็นได้ทั้งในรูปแบบบริษัทหรือบุคคลก็ได้ และอีกฝ่ายก็คือผู้รับบริการเงินกู้นั่นเอง ซึ่งการให้บริการเงินกู้ถูกกฎหมายนั้นจะต้องอาศัยการคิดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามที่ข้อกฎหมายหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำหนด ซึ่งหากบริการเงินกู้ประเภทใดก็ตามที่ให้บริการอยู่มีการคำนวณดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด บริการดังกล่าวจะถือได้ว่าเป็นบริการเงินกู้ด่วนที่ผิดกฎหมายโดยทันที ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการให้บริการเงินกู้ในปัจจุบันที่หันมาใช้สื่อออนไลน์ในการให้กู้ด้วยแล้ว ยิ่งต้องตรวจสอบให้ดีก่อนตัดสินใจดำเนินการ เพราะบริการเงินกู้ออนไลน์และเงินกู้ด่วนในประเภทอื่น ๆ มักมีแนวโน้มที่จะให้บริการผิดกฎหมายและขาดความน่าเชื่อถืออยู่เป็นจำนวนมาก

เงินกู้กับสินเชื่อมีความแตกต่างกันอย่างไร

สำหรับใครหลายคนที่กำลังสับสนว่าจริง ๆ แล้วคำว่า “เงินกู้” และ “สินเชื่อ” มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนั้น ต้องบอกก่อนเลยว่า ในความเป็นจริงนั้นความหมายของทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันในทุกบริบทและทุกมิติ แต่แตกต่างกันในแง่ของผู้ให้บริการ เพราะคำว่า “เงินกู้” มักจะสื่อไปในทิศทางของการกู้เงินจากแหล่งเงินหรือผู้ให้บริการอื่นที่ไม่ใช่ธนาคาร เช่น หากต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้หรือต้องการมองหาเงินกู้ง่าย ๆ และเป็นเงินกู้ได้จริงก็จะสามารถกู้เงินจากผู้ให้บริการปล่อยเงินกู้ด่วนที่มาจากนอกระบบหรือจากบุคคลอื่น ๆ ที่แอทำการปล่อยเงินกู้ แต่หากพูดถึงมิติของคำว่าสินเชื่อ จะเป็นการให้บริการในนามของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ถูกกฎหมายมากกว่า 

เงินกู้สามารถหาและรับบริการได้จากที่ไหนได้บ้าง

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันปี 2566 หรือ 2023 ได้มีผู้ให้บริการเงินกู้ด่วนเกิดขึ้นมากมายเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งผู้ให้บริการเงินกู้ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย โดยทั้งผู้ให้บริการเงินกู้ส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ทั่วไปมักดำเนินการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งหากต้องการหาเงินกู้ด่วนก็สามารถเข้าถึงได้ไม่อยากเหมือนในสมัยก่อน จึงทำให้เงินกู้ออนไลน์กลายมาเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงบริการเงินกู้นั่นเอง 

แนะนำแหล่งเงินกู้ถูกกฎหมายใกล้ตัว (มีครอบคลุมทุกจังหวัด)

สำหรับบริการเงินกู้แบบให้บริการที่สาขาและที่ไม่ใช่เงินกู้ออนไลน์นั้น ปัจจุบันก็ยังมีผู้ให้บริการอยู่ทั่วทุกที่และครอบคลุมการให้บริการในทุกจังหวัด เพราะแน่นอนว่าการให้บริการเงินกู้ออนไลน์ในแบบเงินกู้ฉุกเฉินที่เป็นเงินกู้ถูกกฎหมายนั้นก็ยังมีข้อจำกัดในด้านของการออกใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้หมายความทุกบริษัทหรือทุกแหล่งเงินกู้จะสามารถปล่อยเงินกู้ออนไลน์ได้นั่นเอง

เรามาดูกันบ้างว่าแหล่งเงินกู้ประเภทไหนที่สามารถทำการขอยื่นกู้พร้อมทั้งแนบเอกสารกู้เงินประกอบคำขอยื่นกู้ได้บ้างมาดูกันเลย 

  1. บริษัทที่จดทะเบียนในรูปแบบของการให้บริการแบบพิโกไฟแนนซ์ เนื่องจากว่าบริการประเภทพิโกไฟแนนซ์ เป็นแหล่งให้บริการเงินกู้ถูกกฎหมายอีกประเภทที่ไม่ใช่ธนาคาร ซึ่งเป็นการให้บริการสินเชื่อหรืองินกู้ด่วนและเงินกู้ฉุกเฉินเป็นหลัก เป็นการให้บริการในนามของบริษัทที่ถูกต้องและมีครอบคลุมในทุกจังหวัด
  2. บริษัทที่จดทะเบียนประเภทลิสซิ่ง จะได้ว่าเป็นบริษัทประเภท Non-Bank หรือที่ไม่ใช่ธนาคารด้วยเช่นกัน แต่บริการหลักๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็นบริการประเภทเงินกู้หรือสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถ ที่ต้องอาศัยเล่มทะเบียนรถเพื่อเป็นเอกสารกู้เงินประกอบการยื่นกู้ ซึ่งวงเงินให้กู้ก็จะขึ้นอยู่กับสภาพของรถ, ปีรถที่ผลิต ตลอดจนสภาพการใช้งานของรถ 

ทั้งนี้หากมีแหล่งเงินกู้ที่ประกาศผ่านทางใบปลิว หรือโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นบริษัทที่ให้บริการเงินกู้ด่วนมากหรือแม้กระทั่งเงินกู้ฉุกเฉินพร้อมใช้ แต่ไม่ได้มีการจดทะเบียนบริษัทประเภทดังกล่าวข้างต้นที่เราได้กล่าวมาแล้ว และยังคิดอัตราดอกเบียเงินกู้สูงกว่า 15% ต่อปี แสดงว่าผู้ให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินดังกล่าวไม่ใช่ผู้ให้บริการที่ถูกกฎหมายนั่นเอง

ข้อควรระวังก่อนการตัดสินใจใช้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้ด่วน หรือเงินกู้ด่วนรายเดือน

  1. บริการดังกล่าวอาจมีการคิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยอาจมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบรายเดือนเช่น ร้อยละ 5 หรือ ร้อยละ 10 ต่อเดือน หากเป็นเช่นนี้อาจความว่าผู้ให้บริการดังกล่าวเป็นผู้ให้บริการเงินกู้นอกระบบ
  2. หากไม่ชำระจำนวนวงเงินที่ได้รับการอนุมัติมาจากผู้ให้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน อาจเสี่ยงโดนทวงหนี้โหดถึงขั้นทำร้ายร่างกายและข่มขู่ 
  3. กรณีเลือกแหล่งเงินกู้ออนไลน์เป็นผู้ให้บริการ อาจเกิดความเสี่ยงที่จะถูกหลอกในกรณีต่าง ๆ ไม่ว่าจะหลอกให้ชำระค่าดำเนินการคำขอยื่นสมัครเงินกู้เพื่อให้ได้วงเงินตามที่ต้องการ หรือแม้กระทั่งหลอกว่าได้รับอนุมัติวงเงินมาแล้วและต้องชำระเงินคืนโดยเร็ว ไม่เช่นนั้นอาจถูกประจานหรือข่มขู่ในรูปแบบต่าง ๆ เอกสารกู้เงิน

บล็อก

Scroll to Top