ธนาคาร ธกส

อายุ
20 ปีบริบูรณ์
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
วงเงินที่ได้รับ
สูงถึง 2 แสนบาท
ดอกเบี้ยต่อปี
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อนชำระ
นานสุด 20 ปี
อายุ
ไม่กำหนด
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
วงเงินที่ได้รับ
สูงถึง 60,000 บาท
ดอกเบี้ยต่อปี
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อนชำระ
นานสุด 5 ปี
อายุ
ไม่กำหนด
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
วงเงินที่ได้รับ
สูงถึง 50,000 บาท
ดอกเบี้ยต่อปี
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อนชำระ
นานสุด 1 ปี

ธนาคาร ธกส ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือเรียกสั้น ๆ ว่าธนาคาร ธกส คือธนาคารที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านการเงินให้กับเกษตรกร เพื่อที่เกษตรกรจะได้มีกำลังในการเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้นั่นเอง ทั้งนี้ ธนาคาร ธกส เปิดทำการครั้งแรกคือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2509 โดยสำนักงานใหญ่แห่งแรกตั้งอยู่ที่สี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลา แต่ปัจจุบันนี้ ธนาคาร ธกส สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สำหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธนาคาร จะได้ใช้บริการทางการเงินต่าง ๆ เช่น การเปิดบัญชี ธกส และการขอสินเชื่อ โดยสามารถใช้บริการได้ที่ธกส สาขาใกล้บ้าน ธนาคาร ธกส ในห้าง และแอพ ธกส โดยเฉพาะแอพ ธกส ที่มีจุดเด่นในเรื่องของความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ทั้งเช็คเงิน ธกส แบบเรียลไทม์ การลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์การเงินอื่น ๆ และการกู้สินเชื่อธนาคาร ธกส เป็นต้น หากใครที่ต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ ก็สามารถติดต่อธนาคาร ธกส ผ่านช่องทางติดต่อต่าง ๆ ได้

ช่องทางติดต่อธนาคาร ธกส

ช่องทางติดต่อธนาคาร ธกส มีอยู่ด้วยกันหลายช่องทาง เริ่มจาก 1. การติดต่อผ่านธกส สาขาต่าง ๆ ส่วนใหญ่เปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น. หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 2. ติดต่อธนาคาร ธกส ที่สำนักงานใหญ่ คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 3. ติดต่อธนาคาร ธกส ผ่านคอลเซ็นเตอร์ โทร 0-2555-0555 ซึ่งให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงของทุกวัน นอกจากนี้ยังมีเบอร์โทรสำนักงานใหญ่ 0-2558-6555 ที่เราสามารถใช้ติดต่อสอบถามได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม อาจพูดได้ว่าธกส คือสถาบันการเงินภาครัฐที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือด้านการเงินให้กับเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชี ธกส เพื่อให้เกษตรกรมีที่เก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน หรือการขอสินเชื่อ เพื่อให้คนที่มากู้เงิน ธกส มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ และสามารถนำไปขยายธุรกิจการเกษตรต่อไปได้ การเป็นลูกค้าธกส ไม่ใช่เรื่องยากเลย เพียงแค่เราขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรถูกต้องตามกฎหมาย ก็สามารถสมัครผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร ธกสได้แล้ว

ผลิตภัณฑ์และบริการ ธนาคาร ธกส

ธนาคาร ธกส ก็เป็นเหมือนกับสถาบันการเงินทั่วไปที่มีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินสำหรับลูกค้า แต่ข้อแตกต่างสำคัญคือธกส คือการเป็นสถาบันการเงินสำหรับผู้ที่เป็นเกษตรกร หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรเท่านั้น สำหรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เช่น การเปิดบัญชี ธกส การกู้สินเชื่อธนาคาร ธกส การใช้บริการเกี่ยวกับธุรกิจต่างประเทศ การทำประกันภัย และการฝากสลาก ธกส ซึ่งเปรียบเสมือนเงินฝากระยะยาวที่ช่วยให้เกษตรกรได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนอีกด้วย สำหรับสถานะของธนาคาร ธกสนั้น กล่าวได้ว่าเป็นธนาคารภาครัฐ ที่มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือการเงินให้กับเกษตรกร เพื่อที่จะได้สร้างผลผลิตและสร้างรายได้อย่างไม่สะดุด หากท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของธนาคาร ก็สามารถติดต่อธนาคาร ธกส ในช่องทางต่าง ๆ ได้

Scroll to Top