เงินกู้ธนาคารออมสิน

เงินกู้ธนาคารออมสิน

อายุ
ช่วง 20-65 ปี
รายได้ต่อเดือน
20,000 บาท/เดือน
วงเงินที่ได้รับ
สูงถึง 5 แสนบาท
ดอกเบี้ยต่อปี
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อนชำระ
นานสุด 7 ปี

เงินกู้ธนาคารออมสินล่าสุดมีสินเชื่ออะไรที่แนะนำบ้าง

เมื่อเราต้องการเงินกู้ธนาคารออมสินเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือจะใช้ในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินจะมีสินเชื่อตัวไหนที่เหมาะสำหรับตัวเราบ้างซึ่งในวันนี้เราก็จะมาแนะนำเงินกู้ออมสินที่ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องเงินโดยการสมัครสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินจะต้องทำการสมัครได้ที่แอพ MyMo หรือจะสมัครเงินกู้ธนาคารออมสินที่สาขาใกล้บ้านจะมีสินเชื่อออมสินล่าสุดอะไรบ้างมาดูรายละเอียดกันได้เลยแต่ละสินเชื่อในเงินกู้ธนาคารออมสินจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยออมสินเท่าไรแต่ทั้ง 2 สินเชื่อจะไม่ใช่สินเชื่อออมสินออนไลน์หรือสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินไปดูกันเลย

เงินกู้ธนาคารออมสินกับสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ By GSB

สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ By GSB เป็นให้เงินทุน ให้ทักษะเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพซึ่งในช่วงที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 ทำให้ส่งผลกระทบทางด้านการเงิน ทางธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดที่มีชื่อว่า สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ By GSB ที่จะมีการอบรมให้เราสามารถยืนได้ด้วยตัวเอง เงินกู้ธนาคารออมสินกับสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ By GSB จะให้วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาทโดยวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาทจะผ่อนชำระนานสูงสุด 5 ปีและวงเงินกู้มากกว่า 50,001-100,000 บาทจะผ่อนชำระนานสูงสุด 8 ปี อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อออมสินล่าสุดจะอยู่ที่ 18% ต่อปี จุดเด่นของเงินกู้ธนาคารออมสินกับสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ By GSB จะปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลา 3 เดือนและไม่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน

เงินกู้ธนาคารออมสินกับสินเชื่อออมสินโครงการธนาคารประชาชน

การสมัครสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเป็นสินเชื่อที่ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้มีสภาพคล่องทางการเงินโดยการเงินกู้ธนาคารออมสินกับสินเชื่อออมสินโครงการธนาคารประชาชนจะใช้เพื่อการประกอบอาชีพหรือไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน วงเงินกู้สินเชื่อออมสินจะให้ตั้งแต่ 10,000 – 200,000 บาทโดยธนาคารออมสินจะทำการพิจารณาวงเงินกู้เป็นรายบุคคลไปซึ่งจะขึ้นอยู่คุณสมบัติและเอกสารที่ใช้ในการเงินกู้ธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อออมสินล่าสุดจะอยู่ที่ 0.50-1.00% ต่อปี การเงินกู้ธนาคารออมสินกับสินเชื่อออมสินโครงการธนาคารประชาชนจะผ่อนชำระนานสูงสุด 8 ปี สินเชื่อออมสินโครงการธนาคารประชาชนจะไม่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน คุณสมบัติของผู้สมัครเงินกู้ออมสินจะต้องเป็นผู้ทำงานประจำหรือผู้ประกอบการรายย่อย, มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป, มีที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้, ต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสินก่อนจึงสามารถสมัครสินเชื่อออมสินล่าสุดได้ เอกสารที่ใช้ในการสมัครเงินกู้ธนาคารออมสินสำเนาบัตรประชาชน, หนังสือรับรองการทำงาน, เอกสารแสดงรายได้ เป็นต้น

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

อายุ
20 ปีบริบูรณ์
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
วงเงินที่ได้รับ
สูงถึง 2 แสนบาท
ดอกเบี้ยต่อปี
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อนชำระ
นานสุด 20 ปี
อายุ
ช่วง 20-70 ปี
รายได้ต่อเดือน
7,500 บาท/เดือน
วงเงินที่ได้รับ
สูงถึง 1.5 ล้านบาท
ดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 25% ต่อปี
ระยะเวลาผ่อนชำระ
นานสุด 5 ปี
Scroll to Top