สินเชื่อธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อธนาคารกรุงไทย

อายุ
20 ปีบริบูรณ์
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
วงเงินที่ได้รับ
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยต่อปี
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่กำหนด

สินเชื่อธนาคารกรุงไทย 2023 มีข้อดีอย่างไร


สินเชื่อธนาคารกรุงไทยเป็นสินเชื่อที่ถูกกฎหมายภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งสินเชื่อธนาคารกรุงไทย 2566 มีข้อดีและจุดเด่นคือสินเชื่อธนาคารกรุงไทยสามารถอนุมัติวงเงินฉุกเฉินให้กับผู้ที่ต้องการกู้สินเชื่อกรุงไทยได้สูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาทสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินได้อย่างง่ายดาย สินเชื่อธนาคารกรุงไทยผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อกรุงไทยไม่มีบัญชีของธนาคารกรุงไทยก็สามารถที่จะสมัครสินเชื่อกรุงไทยได้โดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกันซึ่งสินเชื่อกรุงไทยล่าสุด

สามารถที่จะขอสินเชื่อได้อย่างง่ายดายผ่านทางระบบออนไลน์ที่แอพพลิเคชั่นเป๋าตังและแอพพลิเคชั่น Krungthai Next ไดเลยทันที


เอกสารขอสมัครสินเชื่อธนาคารกรุงไทยมีอะไรบ้าง


สินเชื่อธนาคารกรุงไทยคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อกรุงไทยได้จะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไปพนักงานประจำจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาทและมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไปส่วนเจ้าของกิจการที่ต้องการสมัครสินเชื่อธนาคารกรุงไทยจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาทและต้องเปิดกิจการมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีจึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อธนาคารกรุงไทยได้ ซึ่งการขอสินเชื่อกรุงไทยผู้สมัครสามารถที่จะสมัครสินเชื่อได้กับธนาคารกรุงไทยสาขาที่เราสะดวกก็ได้หรือจะขอสินเชื่อออนไลน์กรุงไทยผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังและแอพพลิเคชั่น Krungthai Next ก็ได้เช่นกันโดยผู้ที่สมัครสินเชื่อธนาคารกรุงไทย

จะต้องเตรียมเอกสารดังนี้คือ เอกสารในการยืนยันตัวตนเช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวพนักงาน ส่วนเอกสารยืนยันรายได้จะใช้สลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนก็ได้และถ้าหากมีเอกสารแสดงรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมก็สามารถที่จะแนบมาประกอบการสมัครสินเชื่อธนาคารกรุงไทยได้เช่นกันส่วนเอกสารสุดท้ายที่จะต้องแนบมาได้แก่เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาสินเชื่อสินเชื่อธนาคารกรุงไทยมีการคิดดอกเบี้ยอย่างไรบ้าง


หลังจากที่สมัครสินเชื่อธนาคารกรุงไทยแล้วเราสามารถที่จะเช็คผลอนุมัติสินเชื่อกรุงไทยได้ที่แอพพลิเคชั่น Krungthai Next หรือจะโทรสอบถามที่ฝ่ายบริการลูกค้าของธนาคารกรุงไทยก็ได้โดยสามารถโทรไปสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 1111111 ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าสินเชื่ออนุมัติแล้วกี่วันได้เงินและสามารถตอบได้เลยว่าหลังจากที่มีการอนุมัติสินเชื่อธนาคารกรุงไทยแล้วทางธนาคารกรุงไทยจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของเราให้เลยทันที และทางธนาคารจะมีการคิดดอกเบี้ยจากการกู้สินเชื่อกรุงไทยซึ่งดอกเบี้ยเงินกู้กรุงไทยจะคิดอยู่ที่ MRR 7.320 เปอร์เซ็นต์ต่อปีในกรณีที่เป็นลูกหนี้รายย่อยชั้นดี และอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีคิดอยู่ที่ดอกเบี้ย MLR 6.800 เปอร์เซ็นต์ต่อปีและลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเบิกเกินบัญชีคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ 7.270 เปอร์เซ็นต์ต่อปีส่วนลูกค้าที่สมัครสินเชื่อธนาคารกรุงไทยที่เป็นลูกค้า SMEs ทางธนาคารกรุงไทยจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธนาคารกรุงไทยที่ MOR 0.50 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

อายุ
20 ปีบริบูรณ์
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
วงเงินที่ได้รับ
สูงถึง 2 แสนบาท
ดอกเบี้ยต่อปี
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อนชำระ
นานสุด 20 ปี
อายุ
ช่วง 20-70 ปี
รายได้ต่อเดือน
7,500 บาท/เดือน
วงเงินที่ได้รับ
สูงถึง 1.5 ล้านบาท
ดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 25% ต่อปี
ระยะเวลาผ่อนชำระ
นานสุด 5 ปี
Scroll to Top