สินเชื่อไทยเครดิต

สินเชื่อไทยเครดิต

อายุ
ช่วง 21-62 ปี
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
วงเงินที่ได้รับ
สูงถึง 1 แสนบาท
ดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 33% ต่อปี
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่กำหนด

ทำความรู้จักสินเชื่อไทยเครดิต 2023


ธนาคารไทยเครดิตได้มีการออกสินเชื่อสำหรับเจ้าของธุรกิจรายย่อยเพื่อสนับสนุนทุนในการค้าขายและประกอบกิจการต่าง ๆ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าซึ่งสินเชื่อไทยเครดิต 2566 มีจุดเด่นคือเป็นสินเชื่อที่ คุยง่าย ผ่อนง่าย ได้เงินเร็ว และธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายสามารถสนับสนุนวงเงินให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้สูงสุดถึง 200,000 บาทซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกและที่สำคัญสินเชื่อไทยเครดิตผู้ขอสินเชื่อไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกันในการกู้สินเชื่ออีกด้วย ส่วนการผ่อนชำระสินเชื่อไทยเครดิตลูกค้าที่กู้เงินไทยเครดิตจะไม่มีระยะเวลาครบกำหนดในการผ่อนชำระและสามารถผ่อนชำระขั้นต่ำไปได้เรื่อย ๆ จนหมดโดยทางธนาคารจะมี

การทบทวนวงเงินสินเชื่อทุกปีซึ่งถ้าลูกค้ามีวินัยทางการเงินที่ดีและมีการผ่อนชำระสินเชื่อตรงเวลาก็สามารถที่จะต่ออายุวงเงินของการกู้สินเชื่อธนาคารไทยเครดิตต่อไปได้


สมัครสินเชื่อไทยเครดิตคุณสมบัติผู้สมัครมีอะไรบ้าง


สินเชื่อไทยเครดิตสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ที่สามารถสมัครสินเชื่อไทยเครดิตได้จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ ผู้ที่สมัครสินเชื่อไทยเครดิตจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุขั้นต่ำ 21 ปีขึ้นไป มีสัญญชาติไทย ส่วนผู้ที่ต้องการกู้สินเชื่อไทยเครดิตที่ประกอบกิจการส่วนตัวจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีและต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพหรือเปิดกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีและต้องมีสถานที่ในการประกอบกิจการ

อย่างชัดเจนสามารถตรวสอบได้ โดยผู้ที่ขอสินเชื่อไทยเครดิตจะต้องมีสถานที่ประกอบกิจการหรือที่ตั้งธุรกิจอยู่ในตลาดที่มีรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตรจากสถานที่ตั้งของสาขาธนาคารไทยเครดิตโดยการยื่นขอสินเชื่อกับทางธนาคารผู้ขอสินเชื่อสามารถยื่นผ่านแอพธนาคารไทยเครดิตหรือจะยื่นสมัครที่สาขาของธนาคารก็ได้โดยวัตถุประสงค์ของการขอสินเชื่อไทยเครดิตจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเพื่อประกอบกิจการเท่านั้น ซึ่งสินเชื่อไทยเครดิต pantip ได้มีการโพสสอบถามว่าสมัครสินเชื่อไทยเครดิตเช็คบูโรไหมซึ่งสามารถตอบได้เลยว่าธนาคารไทยเครดิตจะมีการเช็คเครดิตบูโรของผู้สมัครสินเชื่อด้วย


สินเชื่อไทยเครดิตเอกสารการสมัครมีอะไรบ้าง


การสมัครสินเชื่อไทยเครดิตหลายคนอาจจะสงสัยว่าสินเชื่อไทยเครดิตกี่วันอนุมัติซึ่งจากข้อมูลของผู้ที่เคยสมัครสินเชื่อไทยเครดิตพบว่าการสมัครสินเชื่อไทยเครดิตสามารถทราบผลการอนุมัติได้ภายใน 1 วันเท่านั้นหากเอกสารการสมัครครบถ้วน ซึ่งเอกสารที่ใช้ได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกและสัญญาการเช่าพื้นที่ ซึ่งการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะเป็นไปตามหลักเกณท์ที่ทางธนาคารกำหนดเท่านั้น

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

อายุ
20 ปีบริบูรณ์
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
วงเงินที่ได้รับ
สูงถึง 2 แสนบาท
ดอกเบี้ยต่อปี
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อนชำระ
นานสุด 20 ปี
อายุ
ช่วง 20-70 ปี
รายได้ต่อเดือน
7,500 บาท/เดือน
วงเงินที่ได้รับ
สูงถึง 1.5 ล้านบาท
ดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 25% ต่อปี
ระยะเวลาผ่อนชำระ
นานสุด 5 ปี
Scroll to Top