ขอใบหนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนทำอะไรได้บ้าง?

ทำความรู้จักกับใบหนังสือรับรองเงินเดือน

สำหรับใบหนังสือรับรองเงินเดือนหรือเรียกอีกอย่างว่าเอกสารรับรองเงินเดือนนี้ปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการขอทำธุรกรรมต่างๆ เช่น ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อกู้เงิน, นำแบบใบรับรองเงินเดือนมายื่นบริษัทใหม่เพื่อเป็นหลักฐานว่ามีประสบการณ์  เป็นต้น โดยปัจจุบันรูปแบบหนังสือรับรองเงินเดือนนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ 1.หนังสือรับรองเงินเดือนออนไลน์ที่จะมีข้อมูลต่างๆ ครบถ้วน 2. ใบหนังสือรับรองเงินเดือนแบบกระดาษซึ่งบริษัทจะนำมาให้ในทุกๆ เดือน ซึ่งทั้ง 2 ตัวอย่างใบรับรองเงินเดือนนี้จะมีสถานะการใช้งานมีประโยชน์ที่เหมือนกัน แต่หลายๆ คนอาจจะสงสัยว่าแบบหนังสือรับรองเงินเดือนนี้มีองค์ประกอบอะไรบ้าง? แน่นอนว่าในหัวข้อถัดไปผู้เขียนจะนำตัวอย่างส่วนประกอบต่างๆ ที่จะทำให้ใบรับรองเงินเดือนนี้สมบูรณ์พร้อมทั้งสามารถนำไปเป็นหลักฐานในส่วนขอเอกสารแสดงรายได้ให้กับสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ต้องการใบหนังสือรับรองเงินเดือนของท่านผ่านบทความออนไลน์นี้!

รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุบนใบหนังสือรับรองเงินเดือน

  1. มุมซ้ายขอใบหนังสือรับรองเงินเดือนจะมีข้อมูลบริษัท ชื่อของท่านและตำแหน่งปัจจุบัน
  2. มุมขวาขอหนังสือรับรองเงินเดือนจะเป็นในส่วนขอข้อมูลวันทำงาน วันที่ตัดยอดและตรงจุดนี้ขอแบบใบรับรองเงินเดือนก็จะมีข้อมูลเลขบัญชีระบุด้วย
  3. ส่วนถัดมาคือในตารางขอหนังสือรับรองเงินเดือนออนไลน์ (ลักษณะเหมือนตัวอย่างใบรับรองเงินเดือนแบบกระดาษที่ไม่ใช่แบบออนไลน์) ทางฝั่งซ้ายของตารางจะเป็นรายละเอียดเงินที่ได้รับ เช่น เงินเดือน OT เป็นต้น
  4. ทางขวาของตารางใบหนังสือรับรองเงินเดือนก็จะเป็นในส่วนของเงินที่จะถูกหักออกไป ซึ่งข้อมูลส่วนนี้บนเอกสารรับรองเงินเดือนจะมีตั้งแต่ประกันสังคมไปจนถึงยอดหักต่างๆ เลย
  5. ส่วนมุมขวาล่างจะเป็นลายเซ็นต์ของฝ่านการเงินหรือเจ้าของบริษัทผู้อนุมัติรูปแบบหนังสือรับรองเงินเดือนให้เสร็จสมบูรณ์ แต่ก็ใช่ว่าแบบหนังสือรับรองเงินเดือนเท่านี้จะเสร็จเรียบร้อยเพราะ…..
  6. ส่วนสุดท้ายที่สำคัญก็คือ บนใบหนังสือรับรองเงินเดือนจะต้องมีตราประทับของบริษัทที่จัดเจนด้วย ไม่เช่นนั้นเอกสารแสดงรายได้ก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้รวมถึงความสำคัญต่างๆ ขอข้อมูลบนใบรับรองเงินเดือนก็จะดูไม่น่าเชื่อถือนั้นเอง ทำให้ขอธุรกรรมอะไรก็ไม่ผ่าน ซึ่งตัวอย่างมีให้เห็นมากมาย

มาดูกันว่าใบหนังสือรับรองเงินเดือนใช้ทำอะไรได้บ้างอย่างละเอียด

  1. แน่นอนเลยว่าใบหนังสือรับรองเงินเดือนมีความสำคัญอย่างมากในการยื่นขอสินเชื่อประเภทต่างๆ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับผู้ทำงานประจำ หรือใช้หนังสือรับรองเงินเดือนกรณีต้องการมีบัตรเครดิต เป็นต้น
  2. กรณีสมัครงานใหม่แนะนำให้อย่าทิ้งเอกสารแสดงรายได้อย่างน้อยๆ ย้อนหลัง 3-6 เดือนเพราะทาง HR อาจจะมีการขอดูประวัติแบบใบรองรองเงินเดือนของท่าน
  3. อีกกรณีคือเวลาของวีซ่าหรือหนังสือเดินทาง เนื่องจากการเดินทางออกนอกประเทศต้องดูฐานะทางการเงินด้วย เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าหนังสือรับรองเงินเดือนออนไลน์นี้มีความจำเป็นอย่างมาก
  4. ต่อมาคือ ใบหนังสือรับรองเงินเดือนยังใช้เป็นหลักฐานสำหรับการยืนยันว่าเราเคยทำงานอยู่ที่บริษัทนั้นๆ จริงๆ เพราะหากบอกเพียงปากเปล่าว่าทำงานอยู่ที่ไหน แต่ไม่มีหลักฐานตัวอย่างใบรับรองเงินเดือน ก็ไม่อาจจะทำให้บางคนเชื่อได้ว่าเราทำงานอยู่จริง

ในส่วนนี้เป็นข้อมูลให้ท่านรู้ว่าที่ไหนสามารถใช้แบบหนังสือรับรองเงินเดือน  ออนไลน์ได้บ้าง เพราะฉะนั้นหากท่านเห็นถึงบทบาทและประโยชน์ของการมีเอกสารรับรองเงินเดือนแล้ว ก็อย่าลืมท้วงขอกับบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ในกรณีที่ทุกๆ เดือนไม่ได้รับรูปแบบหนังสือรับรองเงินเดือน เพราะอาจจะทำให้มีปัญหาในภายหลังได้นั่นเอง เนื่องจากใบหนังสือรับรองเงินเดือนนี้ควรที่จะออกเดือนต่อเดือนไม่ใช่ย้อนหลังนั่นเอง

Scroll to Top