โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างเช็คเลย! จัดเตรียมเอกสารการโอนที่ดิน

การทำเรื่องโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง

หากท่านมีความสงสัยในเรื่องที่ว่าจะโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง ก็บอกได้เลยว่าตอนนี้ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลรวมถึงเช็คว่าการโอนที่ดินต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนั้นผ่านบทความออนไลน์นี้ได้เลย โดยสรุปให้ดังนี้

1.สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่จะโอนที่ดิน

2.โฉนดเอกสารที่ดินตัวจริง แต่กรณีที่โอนที่ดินออนไลน์ก็สามารถส่งฉบับจริงไปยังต้นทางได้

3.เอกสารโอนที่ดินถัดมาคือ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีรายชื่อของท่านอยู่

4.กรณีให้บุคคลอื่นทำแทนจะต้องมีเอกสารการโอนที่ดินผู้ซื้อ-ผู้ขาย นั่นคือ หนังสือมอบอำนาจ

5.ส่วนถัดมาที่จำเป็นหากท่านสงสัยว่าเอกสารโอนที่ดินให้ลูก ท่านก็ต้องมีบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านของลูกด้วย

ซึ่งเอกสารเกี่ยวกับการโอนที่ดินซื้อขายนี้จะต้องใช้ทั้งผู้โอนและผู้รับโอนด้วย เพราะฉะนั้นแล้วหากท่านทราบแล้วว่าตอนนี้โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างกันบ้าง? ในส่วนถัดไปทางผู้เขียนก็จะพามาดูในส่วนของการที่เราอยากรู้ว่าโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง 2566 ต้องสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารการโอนที่ดินผ่านช่องทางใดได้บ้าง?

สามารถหาข้อมูลการโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างได้ที่ไหน?

ถ้ารู้แล้วว่าโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง? ในส่วนนี้เรามาดูช่องทางในการตรวจสอบและเช็คข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเอกสารโอนที่ดินตอนนี้ใช้อะไรบ้างกันได้เลยดังนี้

  1. ค้นหาบน Google โดยค้นว่า ‘จะโอนที่ดินต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?’ ก็จะมีข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องโอนที่ดินให้ท่านทราบ
  2. ดูข้อมูลการโอนที่ดินซื้อขายบนเว็บไซต์ธนาคารต่างๆ เพราะจะมีการบอกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเรื่อการโอนที่ดินไว้อย่างครบถ้วน
  3. ดูที่กระทู้พันทิปแล้วพิมพ์ว่า โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง Pantip ตรงนี้ก็จะมีข้อมูลที่ผู้โอน/ผู้รับโอนรีวิวให้ท่านทราบอย่างอย่างละเอียด
  4. โทรไปสอบถามนายหน้า เจ้าหน้าที่กรมที่ดินหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารซึ่งจะมีการอัพเดทข้อมูลเรื่องโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง 2566 ให้ท่านรู้ข้อมูลต่างๆ
  5. ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโอนเงินต่างๆ ทั้งการโอนที่ดินออนไลน์เรื่องข้อมูลเอกสารโอนที่ดินให้ลูกหรือเรื่องเอกสารการโอนที่ดินผู้ซื้อโดยมอบอำนาจ เป็นต้น!

หลังจากรู้แล้วว่าโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างจะยื่นได้ที่ไหน?

  1. กรณีเตรียมตัวแล้วว่าการโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง ที่แรกซึ่งสามารถดำเนินการได้แน่นอนเลยก็คือ กรมที่ดินในจังหวัด/อำเภทของท่าน ซึ่งจะสามารถยื่นเอกสารโอนที่ดินได้เลย ซึ่งจะต้องให้ผู้โอนและผู้รับโอนเดินทางไปด้วย
  2. ที่ถัดมาคือ ธนาคาร ซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่แจ้งแล้วว่าโอนที่ดินต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนั้น ท่านก็นำเอกสารโอนที่ดินดังกล่าวไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นจะมีการดำเนินการเรื่องโอนที่ดินให้ท่านทันที
  3. ส่วนถัดคือ นายหน้าตรงนี้ท่านสามารถนัดเจอหรือให้เขาทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบอำนาจในส่วนของเรื่องเอกสารการโอนที่ดินผู้ซื้อ-ผู้ขายให้ได้ เพราะคนกลุ่มนี้จะมีความรู้ในเรื่องโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง 2566 เช่นกัน

หลังจากท่านได้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องการโอนที่ดินซื้อขายไม่ว่าจะเป็นเอกสารการโอนที่ดินให้ตนเองหรือเอกสารโอนที่ดินให้ลูกกันแล้ว ก็หวังว่าผู้อ่านจะได้ข้อมูลดีๆ ไปจากบทความการโอนที่ดินออนไลน์หัวข้อเรื่องโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างนี้กันทุกคน!

Scroll to Top